Tham khảo giáo án soạn theo phương pháp dạy học tích cực

Hiện nay, phương pháp dạy học tích cực là phương pháp không còn xa lạ gì với giáo viên cũng như học sinh các cấp học. Để phương pháp này phát huy được hết hiệu quả của nó, giáo án của giáo viên cũng cần được thay đổi cho phù hợp với hoạt động của phương pháp. Vậy giáo án soạn theo phương pháp dạy học tích cực có điểm gì đặc biệt?

Những yêu cầu đối với một giáo án soạn theo phương pháp dạy học tích cực

Đối với mỗi giáo án soạn theo phương pháp dạy học tích cực đều cần đáp ứng những yêu cầu cụ thể, phù hợp với nội dung của bài học, mục tiêu học sinh tiếp thu cũng như khả năng tiếp nhận tri thức của các em. Vì vậy, không thể có một khung mẫu hoàn chỉnh cho loại giáo án này, điều đó phụ thuộc vào khả năng của giáo viên cũng như đặc điểm của lớp học.

Tham khảo giáo án soạn theo phương pháp dạy học tích cực

Dưới đây là những yêu cầu chung nhất mà mỗi Giáo án mẫu soạn theo phương pháp dạy học tích cực cần phải có:

 • Nêu rõ mục tiêu bài học: Điều này bất kì một giáo án nào cũng phải có chứ không chỉ riêng giáo án soạn theo phương pháp dạy học tích cực. Mục tiêu bài học là tiêu chuẩn để đo lường mức độ tiếp thu của học sinh thông quan bài học đó qua các tiêu chí: Kiến thức, thái độ, kỹ năng. Cụ thể: Qua bài học các em nhận được những kiến thức gì? Thái độ và những kỹ năng nào chúng ta rút ra được từ tình huống trong bài học.
 • Nội dung chuẩn bị: Mục này bao gồm chuẩn bị về phương pháp giảng dạy: Dạy học theo phương pháp thuyết trình hay dạy theo nhóm học sinh, hay dạy theo cá nhân. Các kỹ thuật mà giáo viên cần sử dụng trong bài học; Đồ dùng học tập bao gồm những gì? VD: Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh, bảng trắng, bút màu, bút dạ,…
 • Các hoạt động dạy- học: Phần này bao gồm hai hoạt động rõ ràng đó là hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh. Ở phần này, trong giáo án soạn theo phương pháp dạy học tích cực cần nếu õ nhiệm vụ của giáo viên là gì và của học sinh là như thế nào. Các hoạt động giáo viên sẽ triển khai trong lớp học theo hình thức nào? Học sinh đóng vai trò gì trong các hoạt động đó.

Sau đây là một giáo án mẫu soạn theo phương pháp dạy học tích cực dành cho học sinh lớp 3:

Tập đọc: Ba điều ước

 1. Mục tiêu
 1. Kiến thức: Hiểu được ý nghĩa của bài, trả lời được các câu hỏi 1;2;3;4
 2. Kỹ năng: Đọc bài đúng chính tả, giọng đọc rõ ràng, truyền cảm
 3. Thái độ: Biết yêu thương, chia sẻ
 1. Chuẩn bị
 1. Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm, đóng vai
 2. Kỹ thuật: Trình bày, đặt câu hỏi
 3. Hình thức: Dạy học theo lớp
 4. Đồ dùng dạy học: Tranh ảnh, máy chiếu, máy vi tính
 1. Các hoạt động dạy- học
 1. Hoạt động khởi động
 • Tổ chức kiểm tra bài cũ
 • Một học sinh đứng lên đọc cả bài
 • Một học sinh đứng lên nhận xét
 • Giáo viên nhận xét
 1. Hoạt động đọc bài
 • Chia lớp thành bốn nhóm học tập
 • Các nhóm phân vai đọc bài
 • Nhận xét chéo qua các nhóm
 • Giáo viên nhận xét các nhóm
 1. Tìm hiểu bài
 • Giáo viên đặt câu hỏi các nhóm thảo luận trả lời câu hỏi
 • Các nhóm nhận xét câu trả lời của nhóm khác
 • Giáo viên nhận xét
 1. Kết luận
 • Cả lớp rút ra bài học sau câu chuyện
 • Giáo viên nhận xét, biểu dương những cá nhân tham gia tích cực

Phương pháp dạy học tích cực tạo nên sự hào hứng cho các em

Như vậy, việc soạn giáo án theo phương pháp dạy học tích cực là một việc vô cùng cần thiết và mang đến hiệu quả cao trong hoạt động dạy và học.Mỗi năm có thể sửa đổi và đưa ra những bài giáo án dạy học tích cực khác nhau dành cho tiểu học để phù hợp với chương trình học của các em học sinh. Phương pháp dạy học tích cực không chỉ giúp cho giáo viên có hướng dạy học hiệu quả hơn mà việc tiếp thu bài vở của các em học sinh cũng sẽ có tiến triển khác biệt với phương pháp học truyền thống.

Soạn giáo án theo phương pháp dạy học tích cực cần phổ cập rộng rãi hơn đến các trường từ tiểu học đến thpt nhằm cải thiện phương thức dạy học không áp đặt mà vẫn đạt kết quả tốt. Để cải cách hệ thống giáo dục là một điều khó nhưng tìm ra phương pháp dạy học tích cực có tính hiệu quả thì cần phổ rộng sớm nhất.

Rate this post