Chương trình giáo dục phổ thông mới: Môn Toán thay đổi như thế nào?

Nội dung chương trình môn Toán ở chương trình phổ thông mới sẽ tinh giảm nhiều so với chương trình hiện hành , chú trọng tính ứng dụng thiết thực và gắn kết với đời sống thực tế.

Chương trình môn Toán: Tinh giản và thiết thực hơn

Theo GS Nguyễn Minh Thuyết, Tổng Chủ biên Chương trình phổ thông mới, môn Toán là môn bắt buộc và được phân theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn giáo dục cơ bản: giai đoạn này giúp học sinh nắm được một cách có hệ thống các khái niệm, nguyên lý, quy tắc toán học , là nền tảng cho việc học tập ở các trình độ học tập tiếp theo và ứng dụng trong cuộc sống hằng ngày.

Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp: giúp học sinh có cái nhìn tương đối tổng quát về Toán học, hiểu được vai trò và những ứng dụng của Toán học trong đời sống thực tế, những ngành nghề có liên quan đến toán học để học sinh có cơ sở định hướng nghề nghiệp sau này, cũng như có đủ năng lực tối thiểu để tự mình tìm hiểu những vấn đề có liên quan đến toán học trong suốt cuộc đời.

Chú trọng tính ứng dụng và sự thống nhất

Chương trình môn Toán được xây dựng trên cơ sở quán triệt quan điểm nội dung phải tinh giản, chú trọng tính ứng dụng thiết thực, gắn kết với đời sống thực tế hay các môn học khác, gắn với xu hướng phát triển hiện đại của kinh tế, khoa học, đời sống xã hội …

Chương trình này cũng cần đảm bảo sự thống nhất và liên tục từ lớp 1 đến lớp 12. Chương trình được thiết kế theo mô hình gồm hai nhánh song song liên kết chặt chẽ với nhau, một nhánh mô tả sự phát triển của các mạch nội dung kiến thức cốt lõi và một nhánh mô tả sự phát triển của năng lực, phẩm chất của học sinh.

Tích hợp xoay quanh 3 mạch kiến thức

Nội dung chương mới được tích hợp xoay quanh ba mạch kiến thức: Số và Đại số; Hình học và Đo lường; Thống kê và Xác suất dựa trên cấu trúc đồng tâm, mở rộng và nâng cao.

Số và Đại số là cơ sở cho tất cả các nghiên cứu sâu hơn về Toán học, nhằm mục đích giải quyết các vấn đề của Toán học, những lĩnh vực khoa học khác có liên quan và kỹ năng thực hành thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày.

Hình học và Đo lường là một trong những thành phần quan trọng nhất của giáo dục toán học, là yếu tố “cần và đủ”  cho việc tiếp thu các kiến ​​thức cụ thể về không gian và các kỹ năng thực tế thiết yếu. Việc gắn kết Đo lường và Hình học sẽ tăng cường tính trực quan, thực tiễn của việc dạy học bộ môn Toán.

Thống kê và Xác suất là một thành phần bắt buộc của giáo dục toán học trong nhà trường. Môn học này góp phần tăng cường tính ứng dụng và giá trị thiết thực của giáo dục toán học.

Chương trình giúp học sinh đạt mục tiêu

+Chương trình giúp học sinh có thể định hình và phát triển những năng lực chung cốt lõi và năng lực toán học như tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học,sử dụng công cụ, giao tiếp toán học… tạo cơ hội để học sinh trải nghiệm và ứng dụng toán học vào cuộc sống.

Có cái nhìn tương đối tổng quát về những ngành nghề liên quan đến toán học , tạo cơ sở định hướng nghề nghiệp sau này.

Bên cạnh đó, nó cũng giúp hình thành và phát triển những phẩm chất chung như chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm và những phẩm chất mà giáo dục toán học đem lại như tính kỷ luật, kiên trì, độc lập, sáng tạo..

Trên đây là những nét tóm lược của chương trình môn Toán trong Chương trình giáo dục phổ thông mới. Theo chia sẻ của những Chuyên gia giáo dục trường Cao đẳng Y dược, có rất nhiều phản hồi tích cực xoay quanh chương trình mới này. Những chuyên gia cũng đưa ý kiến rằng : Toán học nên thực tế hơn để kích thích tinh thần học tập của học sinh.

 

 

 

Rate this post